• ถังดอกบัว

  ก้าวสู่ปีที่ 32 อย่างมั่นคง

  “ถังดอกบัว สินค้าคุณภาพ”

  บริษัท พี.อี. คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532
  บริษัท สิริไพศาล โฮลดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544
  ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ถังดอกบัว” เราเริ่มต้นจากการผลิตถังแช่เพื่อใช้บรรจุอาหารทะเล สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมประมง และได้ขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลากหลายชนิด ด้วยความใส่ใจของพนักงานแบบชิ้นต่อชิ้นภายใต้สโลแกน “ สินค้าคุณภาพ ถังดอกบัว” ซึ่งได้รับความไว้วางใจมาตลอดระยะเวลา 32 ปี
  สินค้า ถังดอกบัว
  plastic tank