ถังดอกบัว

ก้าวสู่ปีที่ 31 อย่างมั่นคง

“ถังดอกบัว สินค้าคุณภาพ”

บริษัท พี.อี. คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532
บริษัท สิริไพศาล โฮลดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ถังดอกบัว” เราเริ่มต้นจากการผลิตถังแช่เพื่อใช้บรรจุอาหารทะเล สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมประมง และได้ขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลากหลายชนิด ด้วยความใส่ใจของพนักงานแบบชิ้นต่อชิ้นภายใต้สโลแกน “ สินค้าคุณภาพ ถังดอกบัว” ซึ่งได้รับความไว้วางใจมาตลอดระยะเวลา 31 ปี
สินค้า ถังดอกบัว
plastic tank